prodit engineering after sale services

خدمات پس از فروش

کارکنان برای شما

به منظور اطمینان از یک کار رضایت بخش و طولانی مدت، بهره برداری از تجهیزات، تعدادی از خدمات پس از فروش و خدمات پشتیبانی توسعه یافته اختصاص داده است، که شامل:

  • نصب  آزمایشگاه، راه اندازی و تست،
  • برنامه های تعمیر و نگهداری تجهیزات،
  • تامین قطعات یدکی و مواد مصرفی برای تعداد معقول سال،
  • آموزش و پرورش مداوم