field textile

نساجی و پوشاک

صنعت نساجی همواره ارائه طیف گسترده ای از فرصت های شغلی جالب را، به ویژه برای کشورهایی که مواد اولیه خام با قیمت های رقابتی در آن ها موجود می باشند, ارائه داده است.

از سوی دیگر، همان طور که این بخش به آینده می نگرد، نیاز به مهارت های مناسب در تمام سطوح، جهت همگام شدن با خواسته های بازار جهانی را احساس می کند. به منظور کمک به معلمان و مدرسان در ایجاد برنامه های آموزش و پرورش, گروه PRODIT مفتخر به معرفی طیف گسترده ای از تجهیزات در این زمینه است.