field hydraulics plumbing

هیدرولیک و لوله کشی

سازه های آب در حال حاضر نقش مهمی در بسیاری از مناطق بازی می کنند: کشاورزی، مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، فقط برخی از برنامه های کاربردی است که از طریق آن آب کمک می کند تا زندگی ما را بهبود بخشد.

آموزش تکنسین های واجد شرایط که قادر به انجام تعمیر و نگهداری در سیستم های آب و لوله هستند و مهندسان تخصصی قادر به استفاده از آب های دیگر برای اهداف مدنی و صنعتی هستند، یک مسئله اساسی است که نظام آموزشی هر کشور متمدن وظیفه دارد دنبال کردن.

PRODIT GROUP افتخار دارد که طیف وسیعی از تجهیزات و راهکارهای آموزشی خود را معرفی کند تا معلمان و مربیان را برای بهبود امکانات آموزشی خود ترغیب کند.

03-PRODUCTS

تجهیزات آموزشی فنی

  • واحدهای آموزشی
  • برش قطعات صنعتی (cutaways) در مقیاس کامل
  • طراحی و درک فن آوری

 

تلفن همراه واحد های آموزشی و آزمایشگاه کامل راه حل

  • راه حل کامل آزمایشگاه طراحی شده برای دانش آموزان با سطوح مختلف از دانش و متناسب با نیازهای مشتری
  • واحد های آموزشی متحرک

دوره های آموزشی

ما ارائه آموزش راه حل های متناسب با نیازهای شما کاملا.