field refrigeration

تبرید و تهویه مطبوع

 

سیستم های تبرید و تهویه مطبوع در اطراف ما بسبار رایج هستند.این ابزار به ما کمک کرده تا زندگی با کیفتی داشته و در وضعیت خوبی از سلامتی کار کنیم. از آنجایی که سرمایش, رشد میکروبی را کاهش می دهد یک عنصر ضروری در تولید و توزیع بسیاری از غذاهای فاسد شدنی است، که در غیر این صورت این غذاها غیر قابل مصرف خواهند بود.

در پزشکی، سرمایش برای حفظ داروها، واکسن ها و خون استفاده می شود. صنایع مختلفی نیاز به حذف حرارت برای جلوگیری از موقعیت های خطرناک و یا حفظ کیفیت محصول دارند. تهویه مطبوع از طریق کاهش رطوبت و دما در خانه ها و مکان های کار ما، شرایط راحت ومناسب راتضمین می کند. تهویه مطبوع به طور ویژه در بیمارستان ها، ساختمان های تجاری و در حمل و نقل مهم می باشد.

سرمایش اثرات مهمی بر تقلیل ازن و گرم شدن سیاره ما دارد. سیستم های تهویه مطبوع و کمپرسورها نیز مسئول بخش بزرگی از مصرف کل انرژی در جهان می باشند. به این دلایل, سرمایش یک موضوع گسترده و پیچیده را معرفی کرده که نیازبه تکنسین های بسیار متخصص و ماهر دارد که قادر به تضمین نگهداری و تعمیر صحیح از این سیستم ها و در عین حال افزایش عملکرد، کارایی و ایمنی محیط زیست می باشند.

تجهیزات آموزشی فنی

تلفن همراه واحد های آموزشی و آزمایشگاه کامل راه حل

  • راه حل کامل آزمایشگاه طراحی شده برای دانش آموزان با سطوح مختلف از دانش و متناسب با نیازهای مشتری
  • واحد های آموزشی متحرک

دوره های آموزشی

ما ارائه آموزش راه حل های متناسب با نیازهای شما کاملا.